HATAY GİRİŞİM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL DUYURUSU

 

 

Hatay Girişim Gıda ve Sanayi A.Ş. Şirket yönetim kurulu üyeleri, şirket merkezinde (Büyükdalyan Mahallesi, Merkez Sokak, No:150 Antakya/HATAY)  toplanarak gündemi görüşmüş ve aşağıdaki kararı almışlardır.

Karar No

:

10

Karar Tarihi

:

13/ 10 / 2021

Katılanlar

:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Gündem

:

2020 yılı olağan genel kurulu toplantısı çağrısı ve diğer gündem konuları 


KARAR

şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun, şirket merkezi olan; Büyükdalyan Mahallesi,  Merkez Sokak, No:150 Antakya/HATAY, adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/11/2021 tarihinde saat 10.00’da toplanmasına, bu tarihte toplantı çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ise toplantının, yine aynı adres ve saatte 11/12/2021 tarihinde gerçekleştirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.    Açılış, yoklama, saygı duruşu

2.    Genel kurul başkanlık divanının belirlenmesi ve başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

3.    2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4.    2020 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.    2020 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

6.    Bedelli sermaye artırımının müzakeresi ve karara bağlanması,

7.    Yurt dışında bağlı ortaklık şirket kurulması ve kurulacak şirket yöneticilerinin atanmasında yönetim kurulunun yetkili kılınması,

Dilek ve temenniler, kapanış.

 HATAY GİRİŞİM VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ  (Başkan)

Ünal TAYYAN (Üye)

 

 

 

Levent Hakkı YILMAZ  (Başkan V.)

İhsan ÇAKAR (Üye)

 

 

 

 

 

Asaf GÜVEN (Üye)

Hıdır ÖZDEMİR (Üye)

 

 

 

 

 

Başar KÖMÜR (Üye)