HATAY GİRİŞİM VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL DUYURUSU - 16.11.2021

 

Ticaret Sicil No

:

20057

Ticaret Unvanı

:

Hatay Girişim ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi

:

Büyükdalyan Mahallesi, Merkez Sokak, No:150 Antakya/HATAY

Konu

:

Genel kurul toplantısına davet

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulunun 04/11/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 11/12/2021 tarihinde saat:10:00’da, şirket merkezi Büyükdalyan Mahallesi, Merkez Sokak, No:150 Antakya/HATAY adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  Şirketimizin 2020 hesap dönemine ait finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olacaktır. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya örneği verilen vekâletname ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

 

 

Levent Hakkı YILMAZ 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.    Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2.    Genel kurul başkanlık divanının belirlenmesi ve başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

3.    2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4.    2020 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.    2020 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

6.    Bedelli sermaye artırımının müzakeresi ve karara bağlanması (şirket sermayesinin %100 oranında bedelli olarak artırılarak 10.215.000.- TL den 20.430.000.-TL ye çıkarılması),

7.    Yurt dışında bağlı ortaklık şirket kurulması ve kurulacak şirket yöneticilerinin atanmasında yönetim kurulunun yetkili kılınması,

8.    Dilek, temenniler ve kapanış.