img

Hibe ve Teşvik

Bölgemizde bulunan sanayicimiz, girişimcilerimiz, kooperatiflerimiz ve şirketlerimizin birçok konuda ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan bir yapıdır.

Günümüz ekonomi şartları ve pandemiden dolayı büyük firmaların bazı tür yatırımları tek başına karşılamaya malesef gücü olmamak birlikte hibe ve fonlara ihtiyaç duymaktadırlar. AB programları olsun, kalkınma ajansı olsun, TÜBİTAK gibi çeşitli kurumların TAGEM, Kırsal Kalkınma, KOSGEB gibi çeşitli destekleri olsun bunlarla iligili teknik alt yapıları şirketimizde yer alan ekiplerle oluşturarak en uygun projeyi en uygun fona sunarak yararlanmayı hedefliyoruz.

Bunların yanı sıra bazı konsolosluklar, kuruluşlar ve ajansların çağrılarını da takip ediyoruz. Bahse konu hibe ve fonlarla kırsal kalkınma döngüsünde gerçekleştiremiceğimiz geri kazanımlar, akıllı ve planlı bir şekilde çiftçilerimize, kooperatiflerimize, sanayicilerimize, firmamıza katkı sağlayacak ve döngü yaratarak tarlamıza, bahçemize, seralarımıza ulaşabilecektir. TÜm bu yatırımların da teknolojiyle desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yani her bir sent ve her bir kuruşun alınan hibeler aracılığı ile hedefine ulaşmasını amaçlıyoruz

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için hibe ve fonlarda planlama alt yapısını kurmak için sanayicilerimiz, kooperatiflerimiz ve girişimcilerle görüşmeleri başlattık. Proje ekibimizle planlama çalışmaları yürütmekteyiz ve ilgili kurumlarla irtibat halindeyiz. Karşılıklı geri bildirimlerde bulunarak sürekliliği sağlamayı amaç edinmiş durumdayız.

Hibe ve Teşvik