img

Marka Oluşturma

Markalama süreci, bir firmanın markasını yaratma ve desteklemeye yönelik sistematik yaklaşımıdır. Herhangi bir pazarlama ve iş geliştirme programının başarısı için esastır. Marka yapısı, her biri birbiriyle ilişkili beş aşamadan oluşur:

 1. Marka stratejisi,
 2. Marka kimliği,
 3. Marka araçları,
 4. Marka lansmanı,
 5. Marka yapısı.

Marka oluşturma süreci, yeni bir markanın geliştirilmesine veya mevcut bir firmanın yeniden markalaştırılmasına uygulanabilir.

Marka Ne Demek?

Marka, sizin kurumsal kimliğinizdir. Tescili halinde tüm haklarından sadece sizin yararlanabileceğiniz adınızdır. Marka olmak, o işte profesyonel olduğunuzun da simgesidir. Sizin dünyaya açılış temsilcinizdir. Marka güven ve kalitenin piyasadaki ismidir. 

Markalaşma Süreci Nedir?

Markalama süreci, bir firmanın markasını oluşturmak, iletişim kurmak ve güçlendirmek için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. Birkaç sıralı adımdan oluşur. Bu adımlar, süreci kimin uyguladığına ve firmanın başarmaya çalıştığı belirli sonuçlara bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, tasarım odaklı bir firma, bir logo tasarımına ve markayı iletmek için kullanılan diğer malzemelere ( marka kimliği ) odaklanabilir. Terfi odaklı bir firma ise, markanın görünürlüğünü arttırmayı vurgulayabilir (marka oluşturma).

Genellikle, en iyi sonuçlar, sürecin her aşamasına yeterli dikkat ayıran dengeli bir yaklaşımla elde edilir.

Markalama Sürecine Ne Zaman İhtiyacınız Var?

Tüm marka ile ilgili pazarlama çabaları, tam bir markalaşma süreci gerektirmez. Örneğin, bir firma pazarlama malzemelerinin görünümünü güncellediğinde – pazar konumunu değiştirmeden – tam bir markalama uygulaması gerektirmez. Markanın sadece görsel yönü gözden geçirileceğinden, firmanın markasının arkasındaki temel stratejiyi, tekrar gözden geçirmesi gerekmez.

Tam markalama süreci gerektiren yaygın durumlar şunlardır:

 • Bir firmayı yeni bir rakip set ile rekabet edebilecek şekilde yeniden konumlandırmak
 • İki şirketin farklı markalarla birleşmesi
 • Yeni bir firmanın lansmanı
 • Strateji veya yöndeki büyük değişiklik
 • Yeni bir rekabet avantajının ortaya çıkışı
 • Yüksek görünürlük uzmanının eklenmesi veya kaybı
 • Önemli bir yeni servis hattının lansmanı
 • Mevcut hizmetlerin “metalaştırılması”
Marka Oluşturma